Nieuwe diagnostiekparagrafen van het LCI

28-2-2019

Hierbij treft u concepten van het diagnostiekgedeelte van de LCI-richtlijnen Bartonella (Afke Brandenburg), Influenza (Janette Rahamat-Langendoen), Paratyfus (Saara Vainio) en Psittacose (Arjan Jansz/Barteld de Jong)

Alle richtlijnen betreffen een herziening, behalve Paratyfus, dit is een update. LCI-richtlijnen komen tot stand op initiatief en onder redactie van de LOI (Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding)–Redactieraad, met medewerking van o.a. de NVMM, via de WOGIZ (Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en Infectieziekten).

Bij het beoordelen van de diagnostiekparagraaf is het van belang de doelgroep van de richtlijnen, nl. artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van de GGD, voor ogen te houden; de paragraaf moet dus voor hen relevante informatie bevatten en een idee geven wat ze van hun lokale medisch microbiologisch laboratorium kunnen verwachten op diagnostiekgebied. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in deze paragraaf uitgebreid op alle ins en outs van de diagnostiek wordt ingegaan. 

Het LCI heeft inmiddels goede ervaring opgedaan met deze wijze van optimaleren van de LCI-richtlijnen. Uw reactie wordt daarom zeer op prijs gesteld. Deze kunt u tot 20 maart 2019 sturen naar secretariaat@nvmm.nl.

 

Terug naar overzicht