Nieuwste NTMM


DECEMBER 2021


Link naar bladerbare pdf (op website van blad.nl)

Doorzoekbare pdf, volledige editie


Losse artikelen

EUCAST: oud en nieuw
Anouk Muller - 2021 4   147

Van de redactie
Bert Mulder en Jan Kaan - 2021 4   148

Vertrek Alex Friedrich uit Groningen
Marjolein Knoester, Jan Kluytmans, Anne-Marie van Elsacker - 2021 4    149

Transmissieroute: Een 'Dank je wel' in COVID-tijd
Annette Stemerding - 2021 4     151

Thema Eucast
EUCAST en wat eraan voorafging
John Degener -  2021 4         152

Het bepalen van EUCAST klinische breekpunten
Erlangga Yusuf, Anouk Muller -  2021 4         157

De rationale documenten van de EUCAST
Nelianne Verkaik, Anouk Muller -  2021 4         163

EUCAST: de nieuwe ‘I’ en de ‘area of technical uncertainty’
Wouter van den Bijllaardt, Damian Melles -  2021 4         167


COVID19
De rol van micro-aerosolen bij longinfecties
Jan Arend van Griethuijsen -  2021 4         172

Lessen uit een verheffing van COVID-19 in een ziekenhuis
Maaike van Mourik, Nicolette Notermans, Reina Sikkema,
Yvonne van Os, Annemarie Wensing, Annet Troelstra -  2021 4         178

In Retrospect
Jan Peter Verhave -  2021 4         182

Voortgangstoets
Mohammed Saadulla, Frans Verduyn Lunel

Boekbespreking
Ginny Mooy -  2021 4         188

Promoties & oraties - 2021 4      190