Juni 2023

JUNI 2023
                                                                             

NTMM bladerbaar (blad.nl)
NTMM doorzoekbaar, volledige editie

Van de gastredactie
NVMM-werkgroep Duurzaamheid
Geesje Roo-Brand, Erik van Hannen, Carla van Tienen,
Selina van der Vliet, Linda Wammes, Erlangga Yusuf  - 2023 2      51

Transmissieroute
Aletta Tholen - 2023 2     53

Thema Klimaat
Klimaatverandering en wateroverdraagbare infectieziekten
Jesse Limaheluw, Ciska Schets, Lucie Vermeulen-Henstra,
Ana Maria de Roda Husman   -   2023 2       54
Naar een kleinere CO2-voetafdruk van een medisch
microbiologisch laboratorium 
Erlangga Yusuf     -  2023 2       61
Goed Gebruik Handschoenen - Samen veilig, samen duurzaam
Pia Gutierrez Zarate, Mieke Waltmans-den Breejen,
Juliëtte A. Severin   -  2023 2      66
Duurzame initiatieven vanuit het Greenteam UMCG
Geesje Roo-Brand   -  2023 2      69

Ingezonden
Detectie van Actinotignum spp. in urinekweken
Lieke Wielders, Annelot Schoffelen, Daan Notermans,
Ed Kuijper, Sander Dinant, Wieke Altorf-van der Kuil,
Maurine Leversteijn-van Hall    - 2023 2      71
Nieuwe en niet-gangbare antibiotica tegen gramnegatieven
in Nederland - een survey
Doris Zollinger, Mireille van Westreenen, Erlangga Yusuf   - 2023 2     88

Interview
Henri Verbrugh, emeritus hoogleraar medische microbiologie
Jan Kaan, Bartelt de Jongh   - 2023 2     80

In memoriam
Marga Goris (1962-2023)    - 2023 2     92

Promoties & oraties            - 2023 2     94