Richtlijnen

De NVMM maakt richtlijnen op het gebied van het medisch handelen van de medisch microbiologische beroepsgroepen.

De NVMM werkt mee aan richtlijnen van andere wetenschappelijke verenigingen, huisartsen, de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en andere beroepsgroepen.

Vrijwel alle medisch specialistische richtlijnen vindt u in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. Richtlijnen die door de NVMM zijn geautoriseerd en die niet in de richtlijnendatabase worden opgenomen, worden vanaf november 2023 hier bijgehouden.

Richtlijnen die momenteel open staan voor commentaar kunt u hier vinden.