Zorgnetwerken en AMR

Antibiotica worden toegepast om bacteriële infecties te behandelen en te voorkomen. Het zijn een van de belangrijkste groepen van geneesmiddelen. Mede dankzij de beschikbaarheid van werkzame antibiotica is de leeftijdsverwachting sterk toegenomen en zijn complexe behandelingen veilig uit te voeren. Al snel na de ontdekking van antibiotica in de eerste helft van de vorige eeuw werd duidelijk dat bacteriën ongevoeligheid konden ontwikkelen tegen antibiotica. Deze zogenaamde resistentie neemt de laatste decennia sterk toe terwijl de ontwikkeling van nieuwe middelen volledig stagneert. Hierdoor worden we beperkt in de behandelingsmogelijkheden en dreigt een terugkeer naar het pre-antibiotische tijdperk.

In juni 2015 heeft de minister van VWS een meerjarenagenda ABR vastgesteld. Met partijen in de zorg is zij overeengekomen dat heldere afspraken nodig zijn om de effecten van antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te voorkomen.
Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het bevorderen en realiseren van meer samenhang tussen de publieke gezondheidszorg, de eerste lijn, de tweede lijn en de langdurige zorg. Een van de speerpunten in deze agenda is het organiseren en samenwerken in de keten binnen de regio. Van oudsher wordt de bestrijding binnen zorginstellingen opgepakt en dat is een goede zaak. Echter, bij toenemende transmissie en introductie van resistente micro-organismen is er de noodzaak van samenwerking tussen schakels in de zorgketen. Om tot een breed gedragen aanpak te komen is het van belang dat de bestaande initiatieven voor samenwerking binnen de zorgsector verder uitgebouwd worden en daarmee de basis vormt voor de verdere doorontwikkeling in de komende jaren.

In Nederland zijn tien regio's bezig met het opzetten van een regionaal netwerk.

Regio  Globale indeling Contactpersoon NVMM 
Noord Nederland Groningen, Friesland, Drenthe    Alewijn Ott
Euregio-Zwolle Overijssel Sylvia Debast
GAIN Gelderland Ellen Mascini, Edmee Bowles, Marrigje Nabuurs, Maarten Heuvelmans
Noord-Brabant   Noord-Brabant Eva Kolwijck, Ann-Emmie Nieman, Joep Stohr
Limburg Limburg Edou Heddema, Wil van der Zwet, Tanja Schülin
Utrecht Utrecht Florine Frakking, Suzanne Stoof
Noord-Holland/Flevo     Noord-Holland, Flevoland Maarten Scholing, Ed IJzerman, Katrijn Rensing
West Leiden/Den Haag Anneloes van Rijn, Marijke van Trijp
Zuidwest-Nederland Rotterdam, Dordrecht Greet Vos, Inge Huijskens


Stukken Zorgnetwerken (besloten voor leden)
Landelijke transmurale werkafspraken Bijzonder Resistente Micro-organismen

Voor meer info zie: Home | Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (zorgnetwerkenabr.nl)