Zorgnetwerken en AMR

Antibiotica worden toegepast om bacteriële infecties te behandelen en te voorkomen. Het zijn een van de belangrijkste groepen van geneesmiddelen. Mede dankzij de beschikbaarheid van werkzame antibiotica is de leeftijdsverwachting sterk toegenomen en zijn complexe behandelingen veilig uit te voeren. Al snel na de ontdekking van antibiotica in de eerste helft van de vorige eeuw werd duidelijk dat bacteriën ongevoeligheid konden ontwikkelen tegen antibiotica. Deze zogenaamde resistentie neemt de laatste decennia sterk toe terwijl de ontwikkeling van nieuwe middelen volledig stagneert. Hierdoor worden we beperkt in de behandelingsmogelijkheden en dreigt een terugkeer naar het pre-antibiotische tijdperk.

In juni 2015 heeft de minister van VWS een meerjarenagenda ABR vastgesteld. Met partijen in de zorg is zij overeengekomen dat heldere afspraken nodig zijn om de effecten van antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te voorkomen.
Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het bevorderen en realiseren van meer samenhang tussen de publieke gezondheidszorg, de eerste lijn, de tweede lijn en de langdurige zorg. Een van de speerpunten in deze agenda is het organiseren en samenwerken in de keten binnen de regio. Van oudsher wordt de bestrijding binnen zorginstellingen opgepakt en dat is een goede zaak. Echter, bij toenemende transmissie en introductie van resistente micro-organismen is er de noodzaak van samenwerking tussen schakels in de zorgketen. Om tot een breed gedragen aanpak te komen is het van belang dat de bestaande initiatieven voor samenwerking binnen de zorgsector verder uitgebouwd worden en daarmee de basis vormt voor de verdere doorontwikkeling in de komende jaren.

In Nederland zijn tien regio's bezig met het opzetten van een regionaal netwerk.

Regio  Globale indeling Contactpersoon NVMM 
Noord Nederland Groningen, Friesland, Drenthe    Nico Meessen, Alewijn Ott, Anne-Marie van Elsacker
Euregio-Zwolle Overijssel Welmoed Silvis, Sylvia Debast
GAIN Gelderland Ellen Mascini, Edmee Bowles, Marrigje Nabuurs, Maarten Heuvelmans
Noord-Brabant   Noord-Brabant Eva Kolwijck, Ann-Emmie Nieman, Joep Stohr
Limburg Limburg Edou Heddema, Wil van der Zwet, Tanja Schülin
Utrecht Utrecht Steven Thijsen, Marjolein Persoon
Noord-Holland/Flevo     Noord-Holland, Flevoland Maarten Scholing, Ed IJzerman, Katrijn Rensing
West Leiden/Den Haag Nathalie van Burgel, Marijke van Trijp
Zuidwest-Nederland Rotterdam, Dordrecht Greet Vos, Inge Huijskens


Stukken Zorgnetwerken (besloten voor leden)
Landelijke transmurale werkafspraken Bijzonder Resistente Micro-organismen

 
NVMM-bijeenkomsten ABR-zorgnetwerken
Er zijn drie bijeenkomsten gehouden voor de artsen-microbioloog die werkzaam zijn in de Regionale CoördinatieTeams (RCT's) van de zorgnetwerken.

Kamerbrieven Minister Schippers
De Minister heeft verschillende brieven over de aanpak antibioticaresistentie aan de Kamer gestuurd: op 24 juni 2015, op 7 juli 2016, op 24 februari 2017, op 26 april 2018 en op 14 oktober 2019.

Evaluatieonderzoek programma ABR
Het nationale programma Antibioticaresistentie (ABR) liep van 2015 tot en met 2019. Met dit programma beoogde het Ministerie van VWS, LNV en I&W in samenwerking met het RIVM en de IGJ antibioticaresistentie in brede zin aan te pakken. Het programma is voortgekomen uit het WHO Global Action Plan (GAP) uit 2015.
In 2019 heeft Berenschot in opdracht van VWS het programma ABR geëvalueerd. U vindt het rapport hier.