Kennisagenda Medische Microbiologie 2019

Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Het opstellen van een kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline. 

De Kennisagenda Medische Microbiologie vindt u hier.

U kunt hier klikken voor de presentaties van de webinar Kennisagenda Medische Microbiologie dd. 10-09-20 (inlog nodig).