Raad Opleiding

De Federatie Medisch Specialisten zet zich in om de inhoud en structuur van de medisch specialistische vervolgopleiding en het aantal op te leiden specialisten optimaal af te stemmen op de zorgbehoefte. Alleen zo kan in de toekomst kwalitatief goede medisch specialistische zorg worden geboden. 
De thema's van de Raad Opleiding vindt u hier.

De Raad Opleiding vergadert zes keer per jaar.

Vertegenwoordiging NVMM
Namens de NVMM heeft Caroline Visser als voorzitter van het Concilium MMB zitting in de Raad Opleiding. Vaste vervanger als bestuurslid met portefeuille Opleiding AM: Anne Wensing.


Werkgroepen van de Raad
Werkgroep Medisch Leiderschap
Werkgroep Regionalisering
Werkgroep Visie