Stichting Serology Education

De Stichting Serology Education werkt aan een website met praktijkgerichte leidraden voor juist gebruik van serologische diagnostiek. Op de website vindt u achtergrondinformatie over infectieziekten, handvatten voor correcte interpretatie van serologische uitslagen en wordt stilgestaan bij knelpunten in de serologie.
U vindt de website hier: https://serology-education.com/