Raad Beroepsbelangen

De Raad Beroepsbelangen bepaalt welke thema’s en doelstellingen zij per jaar nastreven. Die komen voort uit de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg en uit beleidsstukken zoals het visiedocument Medisch Specialist 2025 en het Witte Boek. Deze thema’s en doelstellingen worden in de vorm van een jaarplan vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering waarin de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen zitting hebben. Vervolgens zet de Raad Beroepsbelangen de beleidslijnen uit waaraan door werkgroepen, beroepsbelangencommissies (BBC’s) en het Federatiebureau invulling wordt gegeven.

De Raad Beroepsbelangen vergadert zes keer per jaar.

Vertegenwoordiging NVMM
Namens de NVMM hebben Thijs Tersmette (vrijgevestigd) en Lieven van der Velden (loondienst) vanuit de BeroepsBelangenCommisse Arts-Microbioloog zitting in de Raad Beroepsbelangen.

Commissies en werkgroepen van de Raad
(sommige zijn gedeeld met de Raad Beroepsbelangen of Wetenschap & Innovatie)
Commissie Nza-regelgeving (Wolfhagen namens NVMM)
Werkgroep Correct registreren
Werkgroep Positionering medisch specialisten in algemene zin
Werkgroep Positionering medisch specialisten in ggz
Werkgroep Medisch specialisten in dienstverband (Horrevorts namens NVMM)
Werkgroep Verdeelmodel en normtijden
Werkgroep Universitair medisch specialisten
Werkgroep Diagnostiek (Tersmette en vd Velden namens NVMM)