Raad Beroepsbelangen

De Raad Beroepsbelangen maakt beleid ten behoeve van de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten. Positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen, gezond en veilig werken, en registratie en declaratie zijn belangrijke speerpunten.
Een overzicht van alle thema's van de Federatie vind je hier.

De Raad Beroepsbelangen vergadert zes keer per jaar.

Vertegenwoordiging NVMM
Namens de NVMM hebben Akke van der Bij (vrijgevestigd) en Lieven van der Velden (loondienst) vanuit de BeroepsBelangenCommisse Arts-Microbioloog zitting in de Raad Beroepsbelangen.

Commissies en werkgroepen van de Raad
Commissie Nza-regelgeving 
Commissie Verdeelmodel en normtijden
Werkgroep Diagnostiek (Van der Bij en Van der Velden namens NVMM)