Nascholing arts-microbioloog


Relevante documenten
Accreditatiereglement NVMM
Lijst met automatisch toegekende accreditaties
Lijst met NIET automatisch toegekende accreditaties

Update regels en richtlijnen voor accreditatie van nascholing, 11 april 2022

Uw dossier

  • Klik hier voor toegang tot GAIA - artsdossier 

Nascholingsagenda in GAIA

  • Klik hier voor de nascholingsagenda (let op: indien u alleen de vakinhoudelijk geaccrediteerde nascholing wilt zien kunt u het vinkje bij "toon incl. nascholingen van ABAN" verwijderen)

 

Scholing laten accrediteren

  • Klik hier voor toegang tot GAIA - aanbieders

Via GAIA kunt u uw bij- en nascholingen rechtstreeks aanbieden aan de NVMM. De NVMM krijgt hier een melding van. U ontvangt vervolgens een factuur en als de factuur betaald is, ontvangt u de beoordeling van uw nascholing.

De NVMM is verantwoordelijk voor de beoordeling en het toekennen van punten. Soms is aanvullende informatie nodig, of moet u de aanvraag aanpassen om accreditatiepunten toegekend te krijgen.

Na afloop van een nascholing moet u in GAIA aangeven welke deelnemers aanwezig waren. Het GAIA-systeem voegt de accreditatiepunten automatisch toe aan het persoonlijke dossier van de arts-microbioloog. U bent verplicht om de presentielijst binnen twee maanden in te voeren na afloop van de scholing.

  • Details over het gebruik van GAIA voor aanbieders vindt u hier

1) Algemene nascholingen

Organiseert u een algemene nascholing? Dan kunt u accreditatie aanvragen bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Algemene nascholingen zijn niet-vakinhoudelijke nascholingen over bijvoorbeeld gezondheidsrecht, medische ethiek en communicatie.

 

2) Vakinhoudelijke nascholing

Voor een vakinhoudelijke nascholing vraagt u accreditatie aan bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor bedoeld is.

 

3) Disclosure belangen sprekers

Sprekers van geaccrediteerde nascholingen zijn verplicht om een ‘disclosure sheet’ in hun presentatie op te nemen als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.  Op die dia moeten zij eventuele  banden met de industrie vermelden, of kenbaar maken dat ze geen banden hebben. Aanbieders moeten sprekers op deze plicht wijzen en zijn ervoor verantwoordelijk dat sprekers de disclosure sheet gebruiken.

4) Kosten voor het aanvragen van accreditatie:
150 euro ex BTW voor niet-gesponsorde nascholing
300 euro ex BTW voor gesponsorde nascholing

 E-learning

  • Klik hier voor de aangeboden e-learning

Intervisie
Vanaf 1 januari is het mogelijk om accrediatie aan te vragen voor medisch specialsiten die deelnemen aan begeleide intervisie. Dit is voortgekomen uit het besluit in het Accreditatie Overleg van december 2018. Klik hier voor meer informatie.

Telefoonnummer van de GAIA Helpdesk bij de KNMG Infodesk is 030 - 282 39 06, mail; gaia@fed.knmg.nl