Algemene informatie over de NVMM

NVMM - Voor patiënt én samenleving

De medische microbiologie concentreert zich op geïntegreerde diagnostiek, consultatie, behandeling en preventie van infecties en infectieziekten. Vanuit een wetenschappelijke basis wordt de expertise van dit specialisme ingezet ten bate van zowel de individuele patiënt als de samenleving als geheel.

De leden van de NVMM zijn medisch specialist (arts-microbioloog), medisch moleculair microbioloog of onderzoeker in het veld van de medische microbiologie.

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) stelt zich ten doel om activiteiten te bevorderen op het gebied van preventie, diagnostiek, studie van pathogenese, behandeling en epidemiologie van microbiële ziekten. Daarnaast bevordert de vereniging

  • wetenschappelijke activiteiten binnen de beroepsgroep medische microbiologie;
  • opleidingsactiviteiten voor het specialisme medische microbiologie, alsmede die voor de medisch microbiologisch onderzoeker;
  • nascholingsactiviteiten voor de beroepsgroep medische microbiologie;
  • de kwaliteit voor de uitoefening van het specialisme medische microbiologie;
  • het samenbrengen en behartigen van de materiële en immateriële belangen van de artsen-microbioloog, de medisch microbiologisch onderzoeker en van de overigen die in de medische microbiologie werkzaam zijn.

 De NVMM is lid van de Federatie Medisch Specialisten.