Raad Kwaliteit

De Raad Kwaliteit maakt beleid op het terrein van kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Innovatie en zorgevaluatie, een optimale medisch specialistische (vervolg)opleiding, continue na- en bijscholing en continue reflectie op het eigen functioneren zijn de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten. Een overzicht van de thema's vindt u hier.
De Raad Kwaliteit vergadert tien keer per jaar.

Vertegenwoordiging NVMM
Namens de NVMM heeft Ilse Overdevest, als voorzitter van de Commissie Kwaliteitsbevordering, zitting in de Raad Kwaliteit. Vaste vervanger is Welmoed Silvis, bestuurslid met portefeuille Kwaliteit.

Commissies en werkgroepen van de Raad
Adviescommissie Geneesmiddelen
Adviescommissie Informatiebeleid
Adviescommissie Richtlijnen
Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie
Adviescommissie Zorgevaluatie
Werkgroep Patiëntveiligheid
Stuurgroep Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid
Werkgroep Substitutie
Werkgroep Taakherschikking
Werkgroep Expertise en getuigen‐deskundige door wv'en
Werkgroep herziening HASP‐Richtlijn
Werkgroep Samen beslissen
Stuurgroep Landelijk Netwerk Implantaten