Raad Wetenschap & Innovatie

Binnen de geneeskunde vormt onderzoek de basis voor medisch-wetenschappelijke vooruitgang. Van oudsher wisselen artsen patiëntgegevens, ervaringen en onderzoeksmateriaal uit om ervan te leren en de medische wetenschap verder te brengen. In Nederland bestaan veel onderzoeksnetwerken waarbij fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook steeds vaker een vast onderdeel van zorgverlening en zorgvernieuwing. Veel medisch specialisten hebben hier een rol in, en diverse wetenschappelijke verenigingen zijn bezig om hun eigen onderzoeksagenda op te stellen. Wat ontbreekt, is samenhang en verbinding van het medisch specialistisch perspectief.
De thema's van de Raad Wetenschap vindt u hier.


De Raad Wetenschap & Innovatie vergadert zes keer per jaar.

Vertegenwoordiging NVMM
Namens de NVMM heeft Juliette Severin zitting in de Raad Wetenschap & Innovatie. Vaste vervanger: Jan Sinnige.