Commentaarronde concept verbeterdoel Diagnostisch Proces

25-1-2024

Graag leggen we het concept verbeterdoel Optimaliseren van diagnostische processen dat de IGJ heeft opgesteld ter consultatie aan u voor. U kunt uw opmerkingen of input op het concept verbeterdoel tot maandag 3 maart, liefst via bijgevoegd commentaarformulier, doorgeven via het mailadres igj@demedischspecualist.nl

Voor de basisset MSZ van de IGJ heeft de IGJ voor verslagjaar 2025 een concept verbeterdoel opgesteld op de risico’s rondom het Diagnostisch Proces.  De IGJ heeft de Federatie gevraagd om het concept voor te leggen bij de wetenschappelijke verenigingen. Voor het opstellen van het concept verbeterdoel heeft de IGJ gebruik gemaakt van de input die is opgehaald tijdens de kick-off bijeenkomst op 7 november 2023 en het rapport “risicoprofiel diagnostisch proces” dat in september 2023 is gepubliceerd. (https://www.nvmm.nl/vereniging/nieuws/rapport-risicoprofiel-diagnostisch-proces/)

Toelichting Verbeterdoel

Sinds 2020 zijn verbeterdoelen in de basisset van de IGJ geïntroduceerd. In een verbeterdoel staat een risicovol thema centraal. Bij de uitvraag, vraagt de IGJ aan ziekenhuizen en particuliere klinieken om te laten zien hoe zij dit thema aanpakken en hun plan-do-check-act (PDCA)-cyclus te beschrijven.

Door de manier waarop zij bezig zijn met het verbeterdoel, laten ziekenhuis en kliniek zien hoe zij hun leer- en verbetercyclus hebben geregeld. De IGJ geeft terugkoppeling op de resultaten van het verbeterdoel aan de instellingen en klinieken via de gesprekken met de instellingen en de publicatie “Verbeterdoelen in beeld”.

Voor meer informatie zie ook:

https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2023/03/02/werken-met-verbeterdoelen-basisset-msz

https://www.igj.nl/zorgsectoren/ziekenhuizen-en-klinieken/indicatoren-medisch-specialistische-zorg

Deadline aanleveren commentaar

De deadline voor het aanleveren van commentaar op het verbeterdoel optimaliseren van diagnostische processen is maandag 3 maart 2024. Na het invullen van uw commentaar in het formulier, kunt u dit sturen naar igj@demedischspecialist.nl. Alle verzamelde commentaren zullen in één geheel opgestuurd worden naar de IGJ.

Vragen en opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande kunt u per mail contact opnemen via igj@demedischspecialist.nl of met Carolien Over (06-83967497) of Eline Oud (06-82997729).

Terug naar overzicht