ZonMw subsidieoproep voor Infectieziektebestrijding

20-3-2023

Op 15 maart 2023 is de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3 opengesteld. De deadline is 15 mei.


Het doel van het programma en deze oproep is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de vermindering van de ziektelast en het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten in Nederland.

Zowel grote projecten als kleine (pilot)projecten kunnen in aanmerking komen voor de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3. Deze oproep is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Opkomende infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response
  • One Health en non-alimentaire zoönosen
  • Multimorbiditeit

Aandachtsgebieden

Tevens zijn er 5 aandachtsgebieden, namelijk:

  • Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek
  • Diagnostiek, monitoring en surveillance
  • Interventies: preventie en behandeling
  • Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie
  • Opkomende onderzoeksmethodieken

Informatie over de subsidieoproep

Het voorgestelde onderzoek moet naast een van de bovengenoemde pijlers minstens een van de aandachtsgebieden bevatten. Andere randvoorwaarden, toelichting van de pijlers en aandachtsgebieden en meer informatie is te vinden in de subsidieoproep te vinden. De subsidieoproep is alleen in het Nederlands beschikbaar. Meer informatie over het financieren van onderzoek naar infectieziekten vindt u op de programmapagina Infectieziektebestrijding.

Deadline aanvraag

De deadline voor de indienen van projectideeën is 15 mei 2023, 14.00 uur.

Terug naar overzicht