Verkiezingsagenda NVMM

15-8-2023

Bestrijden en voorkomen van infectieziekten is essentieel, mede gezien de recente coronapandemie en de al langer bestaande problematiek van antibioticaresistentie. De Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM) verzoekt de politieke partijen onderstaande onderwerpen mee te nemen in de zorgparagraaf. Vier punten die wij vanuit onze expertise essentieel achten om de zorg voor alle patiënten toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te kunnen houden.

 

De medische microbiologie houdt zich bezig met het bestrijden en voorkomen van infectieziekten en het bestrijden van oprukkende antibioticaresistentie en andere dreigingen zoals vogelgriep. Door de manier waarop de medisch microbiologie is ingericht en door de samenwerking in de openbare gezondheidszorg heeft Nederland op dit moment zéér lage percentages antibioticaresistentie (ABR) en relatief lage kosten voor diagnostiek. Dat willen we natuurlijk graag zo houden.

 

  1. Investeer in regionale samenwerking

Samenwerking is essentieel als het gaat om voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Deze samenwerkingen staan nu echter onder druk door marktwerking in de zorg. Partijen buiten de regio kunnen bestaande gezonde regionale samenwerkingen verstoren. Blijf daarom investeren in regionale samenwerkingen tussen GGD en medisch microbiologische afdelingen.

 

  1. Versterk de bestaande infrastructuur infectieziekten

Bij een nieuwe pandemische situatie is opschaling van de bestaande infrastructuur effectiever en minder kostbaar dan het creëren van nieuwe infrastructuur. Versterk daarom de huidige manier waarop het bestrijden en voorkomen van infectieziekten in Nederland is georganiseerd. Voorkom dat marktwerking deze keten verzwakt.

 

  1. Optimaliseer gegevensuitwisseling

Goede uitwisseling van informatie is cruciaal bij het bestrijden van infectieziekten. Patiënt en medisch specialisten hebben baat bij het delen van gegevens. Zorg dat gegevens beter en privacybestendig kunnen worden gedeeld met alle partijen in de zorg.

 

  1. Voorkom tekorten essentiële antibiotica

Tekorten aan antibiotica en andere geneesmiddelen zijn een bedreiging van de patiëntveiligheid. De overheid moet maatregelen nemen om dit groeiende probleem structureel op te lossen.

Terug naar overzicht