Update Taskforce serologie 15 juli 2020

20-7-2020

Op verzoek van de Taskforce serologie, onderdeel van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT), worden de volgende rapporten met u gedeeld:

De beschreven data is afkomstig van totaal 40 laboratoria in Nederland. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van antilichaam testen voor een breder publiek, inhoudsdeskundigen wordt geadviseerd te starten bij hoofdstuk 2. 

Tot medio september zullen er geen nieuwe updates volgen omdat er minder data aangeleverd wordt vanwege vakantie.

Met ingang van 17 juli is de Taskforce Serologie en de LCT in zijn huidige vorm opgeheven als gevolg van het afschalen van de crisis management structuur. Dit zullen daarom de laatste rapporten zijn die gepubliceerd worden door de Taskforce Serologie. De advisering en vraagarticulatie rond serologie met betrekking tot laboratorium response en beleidsvorming COVID-19 zal belegd gaan worden via de normale pre-uitbraak structuur voor dergelijke vragen vanuit VWS d.w.z. via kennisvragen aan het RIVM. Eén van de nog lopende onderdelen vanuit de Taskforce serologie is de regelmatige rapportage van validatie/evaluatie gegevens van serologische testen aan het veld. Uit de nog lopende enquête onder de labs blijkt dat dit een zeer gewaardeerde activiteit is. Bekeken zal worden hoe, hoe lang en met welke frequentie deze rapportages nog opgeleverd zullen worden. Meer informatie volgt na de zomervakantie.

Mocht u data willen delen in de komende periode, dan willen we u vragen dit te mailen naar taskforce.serologie@rivm.nl. Dit zal dan na de zomer verwerkt worden. 

Terug naar overzicht