Uitnodiging deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie voor de richtlijn herziening biological DMARDs en targeted synthetic DMARD

13-9-2022
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn biological DMARDs en targeted synthetic DMARD. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 
Het doel van de richtlijn is om de huidige richtlijn te herzien en een richtlijn te verkrijgen waarin de beste zorg volgens de huidige maatstaven is opgenomen voor patiënten die worden behandeld met een biological of een targeted synthetic DMARD die worden ingezet bij inflammatoire reumatische aandoeningen.
Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te herziene richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. 
De volgende drie vragen worden gesteld: 
1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom de richtlijn biological DMARDs en targeted synthetic DMARD die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk? 
2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden? 
3. Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?
U kunt de schriftelijke inventarisatie uitsluitend door middel van dit excelformulier t/m 2 oktober insturen naar secretariaat@nvmm.nl.
Terug naar overzicht