Uitnodiging deelname commentaarfase SRI richtlijn Hemodialyse

7-6-2024

In 2023 is de ontwikkeling van de SRI richtlijn Hemodialyse op initiatief van het
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. Inmiddels is de concept
richtlijn gereed voor commentaar.

Nadere informatie richtlijn en commentaarfase
De richtlijn betreft de herziening van de door de werkgroep infectiepreventie (WIP)
geformuleerde richtlijn Veilig werken bij hemodialyse. Met het uitbrengen van deze richtlijn
komt bovengenoemde richtlijn te vervallen.
Deze richtlijn richt zich op de randvoorwaarden voor hemodialyse en welke
infectiepreventiemaatregelen er dienen te worden toegepast. In de richtlijn komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
- Randvoorwaarden hemodialyse ten aanzien van infectiepreventie
- Infectiepreventie bij hemodialyse

Kim Bunthof (NIV/NFN)] heeft, namens het SRI, als voorzitter de werkgroep geleid. Het
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en
geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door de
werkgroep is gevolgd.
De werkgroep die de conceptrichtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van
meerdere wetenschappelijke verenigingen, namens de NVMM heeft dr. J.H. Van Zeijl, arts-microbioloog, meegewerkt. 

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring. U kunt t/m 27 juni uw commentaar via het commentaarformulier insturen naar secretariaat@nvmm.nl

Terug naar overzicht