Uitnodiging deelname commentaarfase concept Risicoprofiel diagnostisch proces

31-1-2023
In 2020 is de ontwikkeling van het Risicoprofiel diagnostisch proces (+ bijlagen) op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) gestart. Inmiddels is het concept risicoprofiel gereed voor commentaar.
Nadere informatie:
Risicoprofiel en commentaarfase Diagnosefouten (een verkeerde, gemiste of vertraagde diagnose) komen frequent voor. De verwachting is dat elke patiënt hier een keer in zijn of haar leven mee in aanraking komt. Diagnosefouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiënt en zijn een belangrijke oorzaak van zorg-gerelateerde schade. Een groot aandeel van deze diagnosefouten is vermijdbaar. Diagnosefouten zijn lang onderbelicht gebleven binnen patiëntveiligheid, zowel in onderzoek als verbeterinitiatieven. Inmiddels is de aandacht voor diagnosefouten toegenomen. In 2017 is op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een tijdelijke Werkgroep Diagnostisch Proces ingesteld. Deze werkgroep had als opdracht om risico’s met potentieel nadelig effect voor de patiënt op het gebied van communicatie over diagnostiek en/of uitslagen tussen aanvrager en uitvoerder te identificeren. De werkgroep identificeerde een kennishiaat ten aanzien van waar deze risico’s optreden. En ten aanzien van de oorzaak, frequentie en impact van deze risico’s. Om deze redenen is het project Risicoprofiel Diagnostisch Proces gestart, gefinancierd vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). In dit project heeft een systematisch inventarisatie en analyse van diagnosefouten en bijbehorende onderliggende oorzaken binnen het diagnostisch proces plaatsgevonden. De resultaten hiervan staan beschreven in het risicoprofiel. Voor een nadere afbakening en de daarbij gemaakte keuzen wordt verwezen naar het conceptrisicoprofiel. 
 
Dr. A. (Akke) van der Bij heeft, namens de NVMM, als voorzitter de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund.
 
Uw eventuele commentaar kunt u uitsluitend onderbouwd en door middel van het commentaarformulier voor 5 maart sturen naar secretariaat@nvmm.nl.
Terug naar overzicht