Uitnodiging commentaarfase Herziening Richtlijn Wondzorg; deadline 19 december 2021

18-11-2021
In september 2020 is de herziening van de richtlijn wondzorg op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. 
U kunt uw commentaar uitsluitend door middel van het commentaarformulier tot en met 19 december 2021 sturen naar secretariaat@nvmm.nl. Alleen onderbouwd commentaar zal in behandeling worden genomen. Commentaar dat niet wordt ingediend via het commentaarformulier zal niet in behandeling worden genomen.
Terug naar overzicht