Tweede commentaarronde klinische praktijkrichtlijn Antibioticagebruik in de mondzorg - KIMO

2-11-2022

Begin 2022 is de eerste commentaarronde geweest van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antibioticagebruik in de mondzorg. Hierop ontving de richtlijnontwikkelcommissie (ROC) veel en waardevol commentaar, onder andere vanuit de NVMM. Dit commentaar en ontwikkelingen in de methodologie van richtlijnontwikkeling1 zijn voor de ROC aanleiding geweest de KPR te herzien, waarbij ook het literatuuronderzoek is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een sterk gewijzigde tweede versie van de KPR (concept) die volgens de ROC duidelijker is van opzet en waarin het commentaar uit de eerste commentaarronde zo adequaat mogelijk is verwerkt. Gezien de hoeveelheid commentaar en de geheel vernieuwde opzet van de KPR bleek een overzicht met de wijzigingen geen toegevoegde waarde meer te hebben.

Uw commentaar op deze tweede versie van de KPR Antibioticagebruik in de mondzorg kunt u uitsluitend onderbouwd en door middel van het invullen van het commentaarformulier voor 5 december 2022 sturen naar secretariaat@nvmm.nl. 

Terug naar overzicht