Themamiddag over “lastige” normelementen uit ISO15189

19-3-2018
Op woensdag 18 april organiseert de Commissie Kwaliteitsbevordering weer een themamiddag over “lastige” normelementen uit ISO15189. Locatie: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht. We hopen dat deze middag weer vruchtbare discussies oplevert en een waardevolle handreiking geeft bij de implementatie van ISO15189 op uw laboratorium. Het programma ziet er als volgt uit:
 
16:00 – 16:30:    Welkom, uitleg over werkvorm en verdeling van werkgroepjes.
Drie normelementen worden besproken in verschillende werkgroepjes. De werkgroepjes worden begeleid door een CK-lid. We streven ernaar om in de werkgroepjes zowel vakdeskundigen, kwaliteitsfunctionarissen, vertegenwoordigers van laboratoria met oplossingen en vertegenwoordigers van laboratoria met vragen plaats te laten nemen. 
                              
16:30 – 17:30:    Bespreking van de normelementen in werkgroepjes
                           
1: 5.1.6     Competentiebeoordeling
2: 5.3.2.3  Reagentia en verbruiksartikelen – Acceptatietesten
3: 5.5.1.4  Meetonzekerheid van gemeten kwantitatieve waarden
 
17:30 – 18:00:    Pauze (incl. broodje)
 
18:00 – 18:45:    Terugkoppeling vanuit de werkgroepjes (15 min per normelement)
 
18:45 – 19:00:    Samenvatting en conclusies.
De inschrijving is inmiddels gesloten.
 
Terug naar overzicht