Schriftelijke knelpunteninventarisatie SRI-richtlijn Flexibele Endoscopen

9-8-2022

Hierbij wordt u uitgenodigd om input te leveren voor de schriftelijke knelpunteninventarisatie voor de te ontwikkelen SRI-richtlijn Flexibele Endoscopen. Namens de NVMM participeert Maarten Heuvelmans, arts-microbioloog, in de richtlijnwerkgroep. 
Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. Het concept raamwerk vindt u hier. U kunt uw knelpunten uitsluitend aanleveren via het Worddocument. Deadline voor het inleveren is zondag 11 september 2022 via secretariaat@nvmm.nl

Terug naar overzicht