Scholing vakauditoren Raad voor Accreditatie

27-7-2022

De scholing voor nieuwe vakauditoren (tegenwoordig technical assessors, TA genoemt) t.b.v. de ISO15189 vindt plaats van 28-30 september in een hotel in Garderen.

Informatie vanuit de Raad voor Accreditatie:

Tijdens de 3-daagse training wordt u getraind, zodat u als TA - onder supervisie van een lead assessor (LA) - in staat bent een externe audit uit te voeren tegen de eisen van de ISO15189:2012. U wordt o.a. getraind in auditvaardigheden, de norm ISO-15189:2012 en het accreditatietraject van de RvA.

Deze 3-daagse cursus is inclusief 2 overnachtingen (dit i.v.m. een kort avondprogramma), welke door de RvA worden geregeld. Er zijn voor u geen kosten aan de cursus verbonden.

Als u de cursus hebt gevolgd, loopt u als waarnemer nog een keer mee met een ervaren TA om ervaring op te doen alvorens u zelf als TA ingedeeld en betaald wordt.

In de planning proberen wij de TA’s, afhankelijk van de beroepsgroep en aanbod laboratoria, 2 tot 3 keer per jaar in te delen. Ons uitgangspunt hierbij is dat dit minimaal 4 beoordelingsdagen op locatie zijn, bijv. twee keer een 2-daagse initiële beoordeling of vier keer een 1-daagse herbeoordeling of controlebeoordeling of een combinatie hiervan.

Aanmelden kan via de website van de RvA: www.rva.nl

Bij de freelance opdrachten staan vacature teksten voor de artsen-microbioloog en de medisch moleculair microbiologen.

Reageren op een freelance opdracht kan via de website m.b.v. het inschrijfformulier of rechtstreeks via steffie.wind@rva.nl of telefoonnummer 06-36393084

Terug naar overzicht