Publicatie richtlijnmodules modulair onderhoud KNO richtlijnen

7-6-2024

Met veel genoegen willen we u middels deze weg laten weten dat de modules die zijn herzien binnen het project ‘modulair onderhoud KNO-richtlijnen’ inmiddels zijn geautoriseerd en zijn gepubliceerd op de richtlijnendatabase.

Het betreft modules uit de volgende richtlijnen:

  • Otitis media bij kinderen in de tweede lijn
  • Obstructief Slaapapneu (OSA) bij kinderen
  • Perifere aangezichtsverlamming (voorheen richtlijn IPAV)

Zie ook het notificatiebericht op de richtlijnendatabase.

Terug naar overzicht