NVMM werkt aan uniformering werkwijze EUCAST

25-1-2021

Momenteel is een kerncommissie bezig met de nieuwe wijzigingen in de EUCAST-richtlijnen betreffende de nieuwe definitie van I (Susceptible, increased exposure) en de ATU (area of technical uncertainty).

Het doel is om met een voorstel te komen hoe hier mee om te gaan in het laboratorium, het LIS, het (SWAB-)formularium en naar de aanvragers toe. Het zou mooi zijn als we in Nederland tot een zo uniform mogelijke werkwijze komen, zodat het geen invloed heeft op de landelijke surveillance. Door de COVID-19-pandemie heeft dit wel enige vertraging opgelopen, maar we hopen in het voorjaar een webinar te organiseren met de resultaten van de werkgroep.

De kerncommissie bestaat uit: 

  • Sandra Bernards - LUMC
  • Anouk Muller - Haaglanden
  • Kees Verduin - PAMM Veldhoven
  • Helke van Dessel - MUMC
  • Wouter van den Bijllaardt - Amphia, Breda
  • Damian Melles - Meander MC
  • Karola Waar - Izore Leeuwarden
  • Greetje Kampinga - UMCG
  • Annelot van Schoffelen - ISIS-AR
  • Wieke Altorf- van der Kuil - ISIS-AR 


Terug naar overzicht