Nieuwe richtlijn Malaria diagnostiek

19-10-2022

De richtlijn Malaria Diagnostiek is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Het doel van deze richtlijn is om diagnostische laboratoria richting te geven hoe de malariadiagnostiek adequaat uit kan worden gevoerd. De richtlijnwerkgroep vindt het belangrijk om hier kaders voor te geven omdat malaria diagnostiek in tijden van automatisering en bezuinigingen onder druk staat. Malaria is een zeldzame maar potentieel dodelijke infectieziekte waar snelle en adequate diagnostiek belangrijk blijft.

De richtlijn bevat de volgende modules:

 • Screening van malaria
 • Confirmatie van een positieve uitslag en bepalen van de Plasmodium-soort en parasitemie
 • Vervolgonderzoek van malaria na starten van behandeling
 • Organisatie van malariadiagnostiek in Nederland

Deze richtlijn geeft aan binnen welke kaders malariadiagnostiek in Nederland moet voldoen, bijvoorbeeld:

 • De tijd waarbinnen een uitslag bekend dient te zijn
  • De uitslag van een screeningstest moet binnen 90 minuten na bloedafname bekend zijn
  • De uitslag van een confirmatietest moet binnen 4 uur na bloedafname bekend zijn
 • Een antigeen sneltest alleen voldoet niet als screeningstest omdat de sensitiviteit en negatief voorspellende waarde niet adequaat is voor alle plasmodium soorten.
 • Indien bij de confirmatietest sprake is van een infectie met P.falciparim/knowlesi moet ook een parasitemie bepaald worden binnen 4 uur na bloedafname.
 • Laboratoria worden aangemoedigd om regionaal oplossingen te zoeken indien lokaal niet kan worden voldaan aan de gestelde kaders.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde NVKC), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML), NVP parasitologie en Patiëntenfederatie Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is ontwikkeld met financiering vanuit Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

Terug naar overzicht