Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI)

24-10-2022

De LFI wordt een landelijke crisisorganisatie die, namens de minister van VWS, verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding op een toekomstige pandemie en de operationele aansturing van GGD’en in geval van een toekomstige
pandemie.
De LFI is ondergebracht bij het RIVM.

Bij een nieuwe pandemie zorgt de LFI voor snelle opschaling en aansturing van testen, bron- en contactonderzoek, en vaccineren.  De LFI stuurt tijdens een nieuwe pandemie de 25 GGDen aan.

Om de LFI in te richten zijn er op een aantal onderwerpen ontwerpteams ingericht. Hiervoor konden leden van de NVMM zich opgeven en dat is ook gebeurd: maar liefst 12 artsen-microbioloog en MMM'ers zullen (op persoonlijke titel) deelnemen. Het dagelijks bestuur van de NVMM houdt contact met deze leden, zodat het DB op de hoogte blijft en er afstemming mogelijk is.


De LFI zal midden 2023 operationeel zijn.

Terug naar overzicht