Kamerbrief 'Stand van zaken brief COVID-19' - 14 oktober

14-10-2020

Op 14 oktober verscheen de 'Stand van zaken brief COVID-19' van de minister.

Bijlagen:
Advies 80e OMT COVID-19
Advies antigeen(snel)testen
Toelichting SARS-CoV-2 PCR
Roadmap Testen en Traceren
COVID-19 bij reizigers: analyse van teststraatresultaten
Het tot stand komen van RIVM-adviezen t.a.v. PBM

De overige bijlagen (adviezen zelfstandig wonende ouderen, Routekaart coronamaatregelen, Coronamaatregelen per risiconiveau) vindt u hier

Terug naar overzicht