De Europese Commissie (EC) overweegt een tweede call voor de werving van European Reference Laboratories (EURLs) open te stellen.

15-3-2024

­­Terugblik

Na afloop van de eerste call zijn in Europa uiteindelijk vijf EURLs aangewezen voor de volgende categorieën klasse D IVD’s:

  • Hepatitis and retroviruses
  • Herpesviruses
  • Bacterial agents
  • Respiratory viruses that cause life-threatening diseases

 

Voor de volgende vier categorieën, namelijk arboviruses, haemorrhagic fever and other biosafety level 4 viruses, parasites and blood grouping, zijn uiteindelijk geen EURLs aangewezen.

 

Mogelijke tweede call

De EC heeft onlangs een publicatie uitgebracht waarin zij aangeven te overwegen om een tweede call open te stellen om EURLs te werven voor deze voorgaande vier categorieën. 

Nationale laboratoria die potentieel interesse hebben de rol van EURL voor een van deze vier categorieën te vervullen, kunnen dit kenbaar maken bij de lidstaat. Dit bekent dat indien dit voor u van toepassing is, u VWS hierover kunt informeren via dit mailadres (medicaldevices@minvws.nl). De deadline die hiervoor geldt is 30 april 2024.

Afhankelijk van de getoonde interesse zal de EC uiteindelijk besluiten of zij een tweede call open zullen stellen. Het kenbaar maken van interesse in deze fase is dus nog geen formele aanmelding. 

Goed om te weten is dat de EC al heeft aangegeven dat laboratoria in de tweede call aan dezelfde voorwaarden zullen moeten voldoen als de laboratoria tijdens de eerste call. Zie hiervoor Artikel 100(4) van Regulation (EU) 2017/746 welke is uitgewerkt in Commission Implementing Regulation (EU) 2022/944 over de taken en criteria voor EURLs. 

In voorgenoemde publicatie is meer informatie terug te vinden.

Terug naar overzicht