Commentaarfase concepthandreiking 'Uitbraakmanagement'

31-1-2023
Hierbij ontvangt u ter becommentariëring de concepthandreiking 'Uitbraakmanagement’. Deze handreiking is ontwikkeld met ondersteuning van Verenso, als onderdeel van het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ (SWIPE). In het project SWIPE werken Vilans, V&VN, ActiZ en Verenso samen aan het verbeteren van infectiepreventie in de langdurige ouderenzorg. 

U kunt uw eventuele commentaar uitsluitend door middel van het commentaarformulier tot uiterlijk 26 februari 2023 sturen naar secretariaat@nvmm.nl. Alleen onderbouwd commentaar zal worden meegenomen.

Terug naar overzicht