Boventallig opleiden aios is mogelijk

2-4-2023

Boventallig opleiden van aios, uit eigen middelen, is toegestaan.

De registratie gaat via Mijn RGS, en moet lopen via een geaccrediteerd opleidingscentrum. Men dient de RGS via een mail aan opleiding@fed.knmg.nl tevens op de hoogte te brengen zodat de betreffende aios niet in het overzicht voor de NZA komt. 

Indien een aios boventallig wordt opgeleid dan betekent dit dat de instelling (of eventuele anderen) alle kosten vergoedt die nodig zijn voor de opleiding zodat de aios aan dezelfde verplichtingen kan voldoen om te worden ingeschreven in het specialistenregister (loonkosten en extra kosten voor congressen e.d.).

Terug naar overzicht