Arts-microbioloog medebehandelaar of consulent

23-10-2017

Het bestuur heeft bekeken welke term, ‘hoofdbehandelaar’, ‘medebehandelaar’, of ‘consulent’, het best past bij de arts-microbioloog. Er is duidelijke jurisprudentie voor het begrip ‘hoofdbehandelaar’ – dat is niet van toepassing op de arts-microbioloog. Voor de andere termen is minder informatie beschikbaar. Navraag bij de Federatie levert geen duidelijk antwoord, anders dat er geen vaste definitie is van de termen 'medebehandelaar' en 'consulent' en dat dit veelal door de beroepsgroep of in een behandeltraject wordt vastgelegd.

In het rapport van de Inspectie uit 2008 (Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter) wordt de arts-microbioloog als medebehandelaar aangeduid. Hoewel de arts-microbioloog verantwoordelijk is voor het advies dat hij/zij geeft, is het toch de vraag of de arts-microbioloog in alle ook echt medebehandelaar is.

Alles overziende is het bestuur van mening dat de term 'consulent' het beste past bij de arts-microbioloog. Dit zal ook zo in het Opleidingsplan Medische Microbiologie verwoord worden.

Terug naar overzicht