Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten

De moleculaire diagnostiek van infectieziekten is een vakgebied dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is en binnen de medisch microbiologische laboratoria een steeds belangrijkere rol gaat spelen. 

De Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (WMDI) is een  zeer actieve werkgroep die zich bezig houdt met kwaliteit, ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek  van humane infectieziekten. 

Doelstelling van de werkgroep is een open sfeer na te streven waarin iedere deelnemer, analist, arts-microbioloog en medisch moleculair microbioloog (MMM), gestimuleerd wordt zijn/haar ervaringen te delen. Ook het uitwisselen van protocollen en (controle)materialen wordt belangrijk geacht. De werkgroep is van mening dat op deze wijze het vakgebied van moleculaire diagnostiek het beste uitgedragen kan worden.

Subwerkgroep SIG
De Special Interest Groep Bioinformatics in Medical Microbiology NL (SIG) is onderdeel van de WMDI. De coördinatoren van de SIG zijn Ellen Carbo, Boas van der Putten en Casper Jamin.

WMDI

Voorzitter: Dr. Robin van Houdt

Secretaris: Dr. Lilli Rurenga-Gard

Leden: 7