Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is ingesteld om bij te dragen aan het verduurzamen van de zorgsector en meer specifiek van de labsector.

De werkgroep tracht haar doelen te bereiken door:

  • als platform te fungeren om (laagdrempelig) initiatieven, kennis en best practices over verduurzaming te delen (t.b.v. artsen-microbioloog, medisch moleculair microbiologen, analisten, onderzoekers, aios en overige belanghebbenden);
  • als klankbord op te treden op het thema duurzaamheid;
  • samen te werken met andere relevante organisaties, commissies en werkgroepen (waaronder de HIP) en wetenschappelijke verenigingen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid

Voorzitter: Dr. Erlangga Yusuf

Secretaris: Dr. Carla van Tienen

Leden: 6