Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

De Werkgroep Algemene Medische Microbiologie (WAMM) staat open voor alle leden van de NVMM, verbonden aan een laboratorium waar medisch microbiologisch  onderzoek wordt verricht. Aan het laboratorium dient een arts-microbioloog te zijn verbonden.Een kandidaat die voldoet aan bovenstaande eisen is daarmee automatisch lid van de WAMM.

Missie: de WAMM heeft als doelen:

- Platform voor artsen-microbioloog om laagdrempelig vakinhoudelijke en zo nodig beroepsmatige  zaken  te kunnen bespreken en zo mogelijk af te stemmen
- SKML rondzendingen bespreken
- Nascholing op alle terreinen van de medische microbiologie met als focus bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk
- Bevorderen van gezamenlijke bijeenkomsten met andere werkgroepen en commissies binnen de medische microbiologie
- Vraagbaak voor het NVMM-bestuur

De WAMM heeft een subwerkgroep Mycobacteriologie (Jakko van Ingen, Ed Kuijper, Jurriaan de Steenwinkel).

De commissie richtlijnen gevoeligheidsbepalingen (CRG) is een gezamenlijke commissie van de NVMM/SWAB. Informatie over de CRG is te vinden onder deze link. Anouk Muller is de voorzitter van deze commissie.

WAMM

Voorzitter: Dr. Karola Waar

Secretaris: Dr. Christel van der Donk

Leden: 9