Diagnostisch algoritme virologische diagnostiek bij acute hepatitis bij kinderen van onbekende oorzaak

In het Verenigd Koninkrijk is recent melding gedaan van een toename van kinderen onder de 10 jaar met hepatitis van nog onbekende oorzaak. Sommige van de kinderen ontwikkelden acuut leverfalen met ziekenhuisopname.
Intussen zijn in Nederland ook kinderen gemeld die voldoen aan de casusdefinitie.

De Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie van de NVMM en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde hebben een algoritme voor diagnostiek ontwikkeld.

U vindt het algoritme hier