Concilium Medisch Moleculaire Microbiologie

Binnen de diagnostiek van infectieziekten heeft de moleculaire diagnostiek het laatste decennium een prominente plaats ingenomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten en dat de moleculaire diagnostiek een groot deel van de ‘klassieke’ microbiologische technieken zal vervangen en/of aanvullen. Om deze vorm van diagnostiek zo goed mogelijk op een kwalitatief hoog niveau te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat er deskundigen op dit gebied worden opgeleid. Deze deskundigen, de zogenaamde medisch moleculair microbiologen (MMM), zullen werkzaam zijn in de medisch microbiologische diagnostische laboratoria. De opleiding is sinds 2007 geaccordeerd door de NVMM. Het concilium houdt zich bezig met de verdere invulling en ontwikkeling van de opleiding en alle aspecten die daarbij betrokken zijn.

Concilium MMM

Voorzitter: Prof. Dr. Paul Savelkoul

Secretaris: Dr. Jaco Verweij

Leden: 7