Commissie Nascholing

Het doel van de Commissie Nascholing is om de kwaliteit van artsen-microbioloog en medisch moleculair microbiologen, en hun beroepsuitoefening te handhaven en waar mogelijk te bevorderen. Dat geschiedt door middel van accreditatie, classificatie en waardering van nascholingsactiviteiten, en het stellen van normen ten aanzien van de deelname aan nascholing.

CN

Voorzitter: Dr. Thijs van de Laar

Secretaris: dr. Anneloes Vlek

Leden: 7

Toehoorder: R. Willemze