Commissie Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie Ziekenhuizen

Kwaliteitszorg is een begrip dat inmiddels gemeengoed geworden is binnen de gezondheidssector. Het kwaliteitsstreven vertaalt zich binnen de diverse gezondheidsinstellingen naar een verbeterde patiëntenzorg, een intensieve betrokkenheid bij (beroeps)opleidingen alsmede de uitvoering van hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek.
De maatschappelijke behoefte om deze kwaliteitszorg aantoonbaar en toetsbaar te maken heeft geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en interpretatiedocumenten om kwaliteitsborging en permanente kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Geen van deze documenten spitst zich echter afdoende toe op het vakgebied Hygiëne en Infectiepreventie binnen de Gezondheidszorg.

De beroepsverenigingen VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) hebben om die reden in 2008 de Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ) opgesteld en een norm- en visitatiecommissie aangesteld. Deze commissie heeft in 2008 de KRIZ richtlijn versie 1.0 en in 2012 versie 2.0  ontwikkeld. In 2017 is door beide verenigingen besloten de norm- en visitatiecommissie voort te laten gaan als alleen een normcommissie.

De normcommissie heeft als doel:
-    het beheren, updaten en optimaliseren/reviseren van de KRIZ als landelijke richtlijn infectiepreventie voor ziekenhuizen
-    het in kaart brengen en evalueren van de verschillen resp. overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen resp. richtlijnen  
-    het in overleg treden met de diverse normerings- /visitatie- /accreditatiegremia om tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland te komen
-    het uitbreiden naar andere zorginstellingen dan ziekenhuizen (waarbij de KRIZ qua afkorting zal gaan staan voor Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Zorginstellingen)


Voor meer informatie over de richtlijn kunt u zich wenden tot het Secretariaat van de normcommissie, krizcommissie@gmail.com.

KRIZ

Voorzitter: Prof. Dr. Greet Vos

Secretaris: Prof. Dr. Greet Vos

Leden: 2

Namens NVMM: Prof. Dr. M.C. Vos, voorzitter, Dr. Rosa van Mansfeld Namens VHIG: Gerrie Stoffer, Margot de Koning, Els van Oorschot Secretaris: Amber Jansma