Commissie Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie Ziekenhuizen

Kwaliteitszorg is een begrip dat inmiddels gemeengoed geworden is binnen de gezondheidssector. Het kwaliteitsstreven vertaalt zich binnen de diverse gezondheidsinstellingen naar een verbeterde patiëntenzorg, een intensieve betrokkenheid bij (beroeps)opleidingen alsmede de uitvoering van hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek.
De maatschappelijke behoefte om deze kwaliteitszorg aantoonbaar en toetsbaar te maken heeft geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en interpretatiedocumenten om kwaliteitsborging en permanente kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Geen van deze documenten spitst zich echter afdoende toe op het vakgebied Hygiëne en Infectiepreventie binnen de Gezondheidszorg.

De beroepsverenigingen VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) hebben om die reden in 2008 de Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ) opgesteld en een norm- en visitatiecommissie aangesteld. Deze commissie heeft in 2008 de KRIZ richtlijn versie 1.0 en in 2012 versie 2.0  ontwikkeld. In 2017 is door beide verenigingen besloten de norm- en visitatiecommissie voort te laten gaan als alleen een normcommissie.

Deze normcommissie heeft als doel:
-    het beheren, updaten en optimaliseren  / reviseren van de KRIZ2.0 naar 3.0 als landelijke richtlijn infectiepreventie voor ziekenhuizen
-    het in kaart brengen en evalueren van de verschillen resp. overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen resp. richtlijnen  
-    het in overleg treden met de diverse normerings- /visitatie- /accreditatiegremia om tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland te komen

Voor meer informatie over de richtlijn kunt u zich wenden tot het Secretariaat van de normcommissie, krizcommissie@gmail.com.

KRIZ

Voorzitter: Prof. Dr. Greet Vos

Secretaris: Dr. Annet Troelstra

Leden: 2

Namens VHIG: Miriam Mes en Lenny ten Horn-van Kreij; Ambtelijk secretaris: Amber Jansma