Commissie Kwaliteitsbevordering

Kwaliteit

De Commissie Kwaliteitsbevordering is ingesteld ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden van de vereniging en van medisch microbiologische laboratoria in Nederland.

 
De Commissie kent twee werkgroepen:
Werkgroep Richtlijnen (Sandra Bernards, Eric van der Vorm, Sanela Svraka, Maria Konstantinovski, Akke van der Bij)

Werkgroep ISO15189 (Marjolein Damen, Richard Molenkamp, Ilse Overdevest)

 

CK

Voorzitter: Dr Akke van der Bij

Secretaris: Dr Akke van der Bij

Leden: 11

Toehoorders: Lieke van Balen (aios), Maria Konstantinovski (aios), Margo Kusters (bureau NVMM)