Commissie Kwaliteitsbevordering

Kwaliteit

De Commissie Kwaliteitsbevordering is ingesteld ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden van de vereniging en van medisch microbiologische laboratoria in Nederland.

 
De Commissie kent drie werkgroepen:

Werkgroep Richtlijnen (Sandra Bernards, Eric van der Vorm, Sanela Svraka, Marja Konstantinovski, Akke van der Bij)

Werkgroep ISO15189 (Richard Molenkamp, Ilse Overdevest, Sanela Svraka, Guy Oudhuis)

Werkgroep IVDR (Edwin Boel, Richard Molenkamp, Annemarie van 't Veen, Els Wessels)

 

CK

Voorzitter: Dr Akke van der Bij

Secretaris: Bianca Wetten

Leden: 11

Toehoorders: Maria Konstantinovski (aios), Maarten Heuvelmans (aios), Margo Kusters (bureau NVMM)