Commissie Communicatie

De Commissie Communicatie heeft als doel om de communicatie die verband houdt met verenigingsactiviteiten en vakinhoudelijke zaken te faciliteren en stroomlijnen, door:

  • het vakgebied van de medische microbiologie, waaronder het beroepsprofiel van de arts-microbioloog en de medisch moleculair microbioloog, zichtbaar te maken voor de buitenwereld
  • (het bestuur van) de NVMM te adviseren en ondersteunen bij het vormgeven en realiseren van communicatiebeleid
  • de communicatie naar NVMM-leden en tussen leden onderling te stroomlijnen en bevorderen
  • te adviseren over en het bewaken van een effectieve inzet van bestaande communicatiemiddelen zoals Nieuwsbrief en Ned. Tijdschr. Med. Microbiologie (NTMM) ten behoeve van verenigingsactiviteiten
  • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor effectieve inzet van nieuwe communicatiemiddelen als podcast, sociale platforms en bijv. vlogs.

CC

Voorzitter: Dr. Vishal Hira

Secretaris: Selina van der Vliet

Leden: 6