Beroepsbelangencommissie Artsen-Microbioloog

De Beroepsbelangen Commissie Artsen-Microbioloog(BBC-AM) houdt zich bezig met de beroepsmatige belangen van artsen die zijn ingeschreven in het Specialistenregister van de KNMG, voor het specialisme medische microbiologie. Beroepsbelangen omvat zowel materiële beroepsbelangen op beroepsgroepniveau, zoals tariefregelingen, standaard toelatingsovereenkomsten en dergelijke, als de beroepsbelangen van de individuele registerleden.

Marlies Mulder (MUMC) is als aios toehoorder van de BBC-AM.

BBC-AM

Voorzitter: Dr Akke van der Bij

Secretaris: Dr Akke van der Bij

Leden: 7