Beroepsbelangencommissie Artsen-Microbioloog

De Beroepsbelangen Commissie Artsen-Microbioloog(BBC-AM) houdt zich bezig met en het bestuur van artsen welke zijn ingeschreven in het Specialistenregister van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst voor het specialisme medische microbiologie. Onder materiële beroepsbelangen worden verstaan algemene kwesties zoals tariefregelingen, standaard toelatingsovereenkomsten en dergelijke, alsmede de beroepsbelangen van de individuele registerleden.

Marlies Mulder (MUMC) is als aios toehoorder van de BBC-AM.

BBC-AM

Voorzitter: Dr Akke van der Bij

Secretaris: Dr Akke van der Bij

Leden: 7