Algemene Visitatie Commissie

De Algemene Visitatiecommissie (AVC) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is ingesteld met als doel de kwaliteit van het medisch microbiologisch handelen van de vakgroep artsen-microbioloog te inventariseren, te beoordelen, te bevorderen en te verbeteren door middel van visitaties. De visitaties richten zich op het toetsen van de medisch-inhoudelijke en organisatorische aspecten van de beroepsuitoefening van de vakgroep artsen-microbioloog, zoals vastgelegd in het beroepsprofiel en aan door de NVMM vastgestelde normen.

AVC

Voorzitter: Dr. Edwin Boel

Secretaris: Dr. Ellen Mascini

Leden: 7

Ambtelijk secretarissen: Franny van Opstal en Marieke Vos