Algemene Visitatie Commissie

De Algemene Visitatie Commissie (AVC) heeft tot doel het, door een regelmatige evaluatie van het beroepsinhoudelijk functioneren van medisch specialisten, verhogen van het niveau van dat functioneren. Een visitatie betreft het functioneren over de volle breedte van het vak voor dat, maatschap of vakgroep.

AVC

Voorzitter: Dr. Edwin Boel

Secretaris: Dr. Ellen Mascini

Leden: 9

Ambtelijk secretarissen: Franny van Opstal en Marieke Vos