NWKV-vergadering

14-2-2023

Bijeenkomst Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV)
Datum: 14 februari 2023
Locatie: Academiegebouw (Belle van Zuijlenzaal), Domplein 29, Utrecht.

Inloop met koffie en thee: 13:00 – 13:15

Huishoudelijke vergadering NWKV: 13.15 – 14.00 uur

 

  1. Opening
  2. Mededelingen en correspondentie (Jutte de Vries)

NWKV sessie voorjaarsvergadering: Climate change and migration: the risk for (re)-emerging infections

  1. NWKV financieel (Carla van Tienen)
  2. Herbenoeming NWKV bestuursleden: Jutte en Bettie
  3. NWKV toehoorder (Thijs van de Laar)
  4. ESCV nieuws (Mariet Feltkamp)
  5. Nieuws over Virologische Weekstaten (Bettie Voordouw)
  6. Rondvraag

 

Data collectie initiatieven: 14:00 – 14:40 uur

  14:00 uur      Antivirale resistentie nationale data collectie initiatief RIVM/NethMap

                        (Kimberley Benschop, RIVM)

  14:20 uur      Multicenter/nationale biobanken: ervaringen met het delen van metadata en samples

(Johan de Rooy, UMC Utrecht)

Pauze met koffie en thee: 14:40 – 15:00

Wetenschappelijke vergadering ‘Het respiratoire seizoen’: 15:00 - 17:00

 

15.00 uur       Moleculaire pijplijn voor de follow-up van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van SARS-CoV-2 escape varianten (Babs Verstrepen, ErasmusMC)

15:30 uur       Visualisatie en kwantificering van antigene drift van influenza en SARS-CoV-2 virusvarianten met antigene cartografie (Ron Fouchier, ErasmusMC)

16:00 uur       Gecontroleerde humane infectiemodellen voor respiratoire virussen zoals RSV

(Ingrid de Visser – Kamerling, UMCU).

16:30 uur       Casuïstiek: Ernstig verlopende adenovirus infecties bij immuuncompetente patiënten

(Jutte de Vries, LUMC)

 

17:00 uur      Sluiting

Terug naar overzicht