Uitnodiging commentaarfase van de generieke SRI richtlijn “Scabiës”

28-5-2024
Hierbij de uitnodiging tot participatie aan de commentaarfase van de generieke SRI richtlijn “Scabiës” (+bijlage). Deze richtlijn is ondersteund door RIVM. De Federatie is als co-domein betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Namens de Federatie hebben Thecla Hekker (arts-microbioloog), Vigfus Sigurdsson en Markus Starink (beiden dermatoloog) deelgenomen in de richtlijnwerkgroep. Deze richtlijn is de herziening van de door de werkgroep infectiepreventie (WIP) opgestelde richtlijn; - WIP richtlijn Scabiës [ziekenhuis]

U kunt uw eventuele commentaar uitsluitend onderbouwd en door middel van het commentaarformulier t/m zondag 16 juni sturen naar secretariaat@nvmm.nl

Graag nog aandacht voor het volgende:

-          Dien commentaar, bij voorkeur,  gezamenlijk in als vakgroep en/of NVMM-commissie
-          Onderbouw commentaar met literatuur of adequaat omschreven praktische bezwaren, bij voorkeur samen met een nieuw voorstel
-          Dien alleen tekstueel commentaar indien de huidige formulering tot verwarring leidt, dus geen spellings- en grammaticale correcties.
Terug naar overzicht