Nieuws

Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (HASP)

20-4-2017

Verzoek om commentaar op deze conceptrichtlijn. Deadline 24 mei 2017.

Lees meer

Erelidmaatschap Prof. dr. H. Verbrugh

20-4-2017

Prof. dr. Henri Verbrugh ontving op de Algemene Ledenvergadering het erelidmaatschap van de NVMM.

Lees meer