Werkgroep Microbiële Epidemiologie en Data-Analyse (WMEDA)

De Werkgroep microbiële epidemiologie en data-analyse (WMEDA) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), is ingesteld ter bevordering van kennisdeling over, en belangenbehartiging van, epidemiologische analyses binnen het medisch microbiologische domein, richtlijnontwikkeling voor microbiologische data-analyse, -verwerking, -modellering (zoals regressie-analyse, artificial intelligence) en methodologie. Daarnaast fungeert de Werkgroep als klankbordgroep binnen dit kennisgebied voor het bestuur van de NVMM.

WMEDA

Voorzitter: Dr. Dennis Souverein

Secretaris: Dr. Matthijs Berends

Leden: 5