Werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie

Doelstelling van de werkgroep HIP is het creëren van een klankbord waar informatie inkomt en standpunten kunnen worden ingenomen door leden die specifieke belangstelling hebben voor infectiepreventie.

HIP

Voorzitter: Dr. Karin Ellen Veldkamp

Secretaris: Dr. Laura van Dommelen

Leden: 5