Concilium Medicomicrobiologicum

Het Concilium Microbiologicum Medicum is ingesteld als advieslichaam betreffende de wetenschappelijke en algemeen vormende aspecten van de opleiding voor het specialisme Medische Microbiologie. Het fungeert tevens als plenaire visitatiecommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). In het Concilium hebben zitting opleiders en een delegatie van de arts-assistenten (aios) in opleiding voor het specialisme, Het Concilium vergadert ten minste vier maal per jaar over opleidingszaken en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De subcommissie Landelijke aios-toets is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse toets. Voorzitter: Robert Huis in 't Veld

 

 

 

 

 

Concilium MMB

Voorzitter: Dr. Caroline Visser

Secretaris: Dr. van der Beek

Leden: 10

Ambtelijk secretaris: Quirine van der Kuip Toehoorder vanuit NVAMM: Vivian Zwart